Integritetspolicy

Vem ansvarar för de personuppgifter vi samlar in?

Marine Taste AB, org.nr 559165-9262, Ängsvägen 12, 444 31 Stenungsund är ansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss när du köper av oss och övriga kontakter med oss och Marine Taste är därmed kontrollanten av din personliga information.

Marine Taste tar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att all personliga data gällande våra kunder och besökare hanteras på ett lagligt, rättvist och öppet sätt.

Var lagras dina personuppgifter?

Marine Taste använder sig av lagring av data och cookies, för att säkerställa att Du som användare får en så bra upplevelse av hemsidan som möjligt. Personuppgifter sparas under den tid det finns en användarrelation samt i enlighet med lämnat samtycke.

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

När Du handlar av oss sparar vi namn, adress, telefonnummer, e-postadress och kund nr. Vår betalpartner samlar in betalningsinformation och hanterar den enligt dataskyddsförordningen och behövs för att kunna bedöma Din kreditvärdighet.

Hur använder vi dina personuppgifter?

För att kunna skicka digital information till Dig om Din order i form av orderbekräftelse och sms-aviseringar, sparar vi Din e-postadress och telefonnummer.

Din adress behövs för att kunna leverera Ditt paket på bästa sätt. Dina personuppgifter som vi får i samband med köp sparas också för eventuell framtida support, marknadsföringsändamål, reklamationer och garantier.

Bibehållande av personuppgifter

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras på ett säkert sätt. Vi bibehåller dessutom information gällande din beställning och själva transaktionen, inklusive eventuell kommunikation som gjorts med vår kundsupport för att kunna hjälpa till om problem uppstår med produkter som du köpt av oss. Information om dina köp kommer att bibehållas för redovisningssyften i enlighet med gällande bokföringslagstiftning.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära in information om de uppgifter som vi har om Dig. Skulle Du inte samtycka med hur vi använder Dina personuppgifter har Du rätt till att göra invändningar samt att ta tillbaka Ditt samtycke.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

För att vi skall kunna ge Dig som kund bästa service, delar vi Dina personuppgifter med företag som behandlar informationen för vår räkning och hjälper oss med betaltjänster, transporter, IT-tjänster och marknadsföring.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att Dina personuppgifter som skickas till vår hemsida skall vara säkra, krypteras all sådan information och skickas via säkra anslutningar.

Informationssäkerhet

Vi lämnar ej ut uppgifter till tredje part om våra kunder. Vi arbetar löpande med att skydda vår hemsida och våra kunder från obehörig åtkomst till, ändringar som kan avslöja eller förstöra vår information.

Hur meddelar vi dig om intrigritetspolicyn förändras?

Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Nya versioner kan publiceras via webbplatsen. Därmed bör du granska dessa villkor regelbundet för att vara säker på att du alltid är nöjd med eventuella ändringar. Vid eventuella stora ändringar för verksamheten kommer vi dock att meddela dig om dessa via e-post om du har gett oss din e-postadress.

Frågor?

Om du har några frågor eller bekymmer gällande vår behandling av dina personuppgifter kan du vänligen kontakta oss genom att använda följande kontaktuppgifter: info@marinetaste.com