Svenska English

Ny miljöteknik ger energi och renare hav

Att odla ascidier för att ta upp närsalter ur havet samt att få biomassa till biogas är ett nytt miljötekniskt koncept där samma process ger flera miljöfördelar:

1. När biomassan rötas erhålls förnyelsebar energi i form av biogas
2. Produktionen av biomassan medför upptag av närsalter ur havet utan konkurrens om åkermark
3. Rötresterna har stort värde som ekologiskt gödsel
Renare hav Rent hav Sjöpungar filtrerar upp övergödningen
Ren biogas Biogas Vi skall leverera 100% miljöpositiv biogas
Krav gödsel Ekologiskt Gödsel En förnyelsebar resurs - rik på kväve och fosfor